KONTAKT

SAZOS s.r.o
Cintorínska 980/11
911 01 Trenčín

Tel.: 032 / 65 853 67
GSM: +421 905 834 526
         +421 918 463 741
E-mail: sazos@sazos.sk
GPS: S 48.87854 x V 18.0285
SLUŽBY

Elektroinštalácie
Na trh dodávame komplexné elektroinštalačné služby. Svojím zákazníkom ponúkame poradenstvo, vypracovanie cenovej ponuky, samotnú realizáciu a samozrejme výstupnú revíziu. Sme držiteľmi viacerých oprávnení, ktoré nám umožňujú vykonávať aj tie najzložitejšie požiadavky našich klientov vo všetkých segmentoch silnoprúdových aplikácii, VN, NN, výroba rozvádzačov NN bez obmedzenia prúdu.
Bleskozvody
Firma Sazos ponúka montáž, opravu, údržbu a revízie bleskozvodov na všetkých typoch stavieb a strešných krytín. Podľa individuálnych podmienok, štýlu domu, montujeme pasívne hromozvody z Fe a Cu materiálov, prípadne aktívne hromozvody.
Zabezpečovacie systémy
V oblasti zabezpečovacích systémov ponúkame konzultačné služby, posúdenie miery rizika, navrhnutie viacerých variant optimálneho riešenia ako po cenovej tak aj po technickej stránke. Ďalej ponúkame komplexnú dodávateľsko - montážnu činnosť, servis a poskytovanie periodických revízii. Samozrejmosťou je pripojenie zabezpečovacieho systému na stredisko registrácie poplachov s využitím rôznych prenosových médií. /telefón, gsm sieť, rádio/ Jednou z hlavných priorít našej firmy je zachovanie maximálnej diskrétnosti.
Kamerové systémy
Kamerové systémy patria v súčasnosti k jednej z najobľúbenejších a najvyhľadávanejších foriem zabezpečovacích systémov. Veľmi často sú používané na kontrolu rôznych výrobných procesov, logistických operácií v skladoch, monitorovanie situácie na čerpacích staniciach, reštauráciách a sledovanie pohybu osôb na súkromných pozemkoch a v blízkosti rodinných domov.
Anténne systémy
V tomto segmente služieb prišlo v nedávnej minulosti k výraznému progresu, vďaka prechodu na satelitné digitálne vysielanie s možnosťou zákazníka vybrať si operátora, ktorý mu sprostredkuje príjem kódovaných, spoplatnených TV staníc alebo prijímať voľne šírené programy satelitného spektra. Ďalší veľký krok vpred sa uskutoční vo veľmi blízkej budúcnosti digitalizáciou terestrického vysielania.
Networking, IP
V oblastí dátovej komunikácie poskytujeme ucelené riešenia. Pri projektovaní IT infraštruktúry sa snažíme klásť maximálny dôraz na efektivitu a maximálnu využiteľnosť prostriedkov s ohľadom na budúci vývoj spoločnosti a technológii. Dodávané komponenty spĺňajú najnáročnejšie podmienky, ktoré na súčasnú kabeláž kladú používane rýchle technológie.
   (c) 2007 Sazos